Knäppingsborgsgatan 13,  Norrköping

SmartHamster
Samlar allt du behöver
På en plats


Personalhandboken, dokumenten, era policys, formulären för ledighetsansökan, egenkontroller, riskanalys, externa länkar  m.m. SmartHamster skräddarsys efter dina önskemål.

Medarbetarportal, dokumenthantering

Samlar all relevant information för era medarbetare på en och samma plats

VÄGLEDNING
SMARTA FORMULÄR
MINA SIDOR
VÄGLEDNING

Den är en vägledning och hjälpreda för din personal som innehåller både viktiga strategiska frågor som policys och visioner, men även praktiska saker som villkor kring ledighet, arbetsmiljö, företagets rutiner m.m. En praktisk medarbetarportal som underlättar all intern kommunikation.

SMARTA FORMULÄR
MINA SIDOR

Lättillgänglig, tydlig och utförlig kommunikation
sparar tid.


Genom att ge alla i organisationen tillgång till alla de bestämmelser, riktlinjer, dokument och avtal som gäller skapar man trygghet, pålitlighet och transparens.

Medarbetarportal, dokumenthantering

Kom i gång snabbt med

Smart Hamster!

STEG 1
Medarbetarportal, dokumenthantering

Uppstartsmöte

Med utgångspunkt från det material vi fått från dig i mötet med vår säljare är vi redo att presentera er egen Smart Hamster.  

STEG 2
STEG 3
Medarbetarportal, dokumenthantering

Vad säger våra kunder?

- Wilzéns Bygg

En enkel och smart tjänst som ger ALLA våra medarbetare koll på läget!

Andreas

Ägare och VD

- Sandstedts El

En mycket uppskattad tjänst både för mig som chef och för mina anställda.

Medarbetarportal, dokumenthantering

Patrik

Ägare och VD

- Lindstams Bygg

Det vi uppskattar mest är hur snabbt och lätt det går att få support och hjälp.

Medarbetarportal, dokumenthantering

Eva

Ägare och Ekonomi

Inga nackdelar, uppenbara fördelar

Medarbetarportal, dokumenthantering

Varför ha koll?

För tid är pengar. Och det finns inget som tar så mycket tid som otydliga och oklara förutsättningar. I otydlighet skapas missnöje och i missnöje konflikter. Med lättillgänglig, tydlig och utförlig kommunikation skapas en gemensam information för alla att luta sig på - och tid frigörs. 

Medarbetarportal, dokumenthantering

Viktig information

Företagen är skyldiga att informera sina medarbetare om  allt  som rör anställning, säkerhet och kollektivavtal. Medarbetaren är skyldig att ta del av dem. Med SmartHamster löser ni båda dessa utmaningar. Enkelt, smidigt och lättillgängligt – bara en inloggning bort. Oavsett bransch eller företag.

Medarbetarportal, dokumenthantering

Praktisk hjälpreda  

Den är en vägledning som innehåller både viktiga strategiska frågor som policys och visioner, men även praktiska saker som villkor kring ledighet, arbetsmiljö, företagets rutiner m.m. Den innehåller smarta formulär för exempelvis ledighetsansökan och sjukanmälan. En praktisk hjälpreda som sparar tid!

Kontakta oss

Field is required
Field is required
Field is required
Your message was sent successfully
Sorry, your message was not sent

Tjänsten levereras av
Smart Hamster AB

Information

Knäppingsborgsgatan 13
602 26  Norrköping

© 2021 SmartHamster AB. All rights reserved.