Personalhandboken

Personalhandboken

Personalhandboken är grunden i SmartHamster och innehåller de viktigaste dokumenten för dina medarbetare. Du kan själv enkelt lägga till och ta bort information och offentliggöra nytt material, eller så hjälper vi dig med det. Policys, rutiner m.m.