Villkor

Villkor

Godkännande av villkor

Din användning av webbplatsen SmartHamster AB omfattas av följande användarvillkor ("SmartHamster"). SmartHamster förbehåller sig rätten att uppdatera användarvillkoren när som helst utan att meddela dig.

Integritet och skydd av personlig information

Se integritetspolicyn för information om insamling och användning av din information.

Webbplatsinnehåll

Allt innehåll som är tillgängligt på denna webbplats är upphovsrättsskyddat av SmartHamster och dess leverantörer. All reproduktion eller vidaredistribution av denna webbplats, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från SmartHamster (eller leverantörer, i tillämpliga fall) är uttryckligen förbjuden enligt lag och kan resultera i stränga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Delar av webbplatser är skyddade av upphovsrätt, klädsel, varumärken, illojal konkurrens och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Ingen logotyp, grafik, ljud eller bild från någon SmartHamster-webbplats får kopieras eller återsändas om det inte uttryckligen tillåts av SmartHamster. Överträdare kommer att åtalas i största möjliga utsträckning. SmartHamster och/eller dess respektive leverantörer gör inga utfästelser om lämpligheten av informationen eller innehållet på webbplatsen för något syfte. Allt sådant material tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon form av garanti. SmartHamster och/eller dess respektive leverantörer frånsäger sig härmed alla garantier och villkor med avseende på webbplatsen, inklusive alla garantier och villkor för säljbarhet, vare sig det är uttryckligt, underförstått eller lagstadgat, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. Under inga omständigheter ska SmartHamster och/eller dess respektive leverantörer hållas ansvariga för några speciella, indirekta eller följdskador eller några som helst skador som uppstår på grund av förlust av användning, data eller vinst, vare sig det handlar om ett avtal, vårdslöshet eller annan skadeståndsåtgärd, som uppstår på grund av av eller i samband med användningen eller utförandet av information tillgänglig från webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar görs med jämna mellanrum på webbplatsen och SmartHamster och/eller dess respektive leverantörer kan göra förbättringar och/eller ändringar på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda din information. När du lämnar känslig information via webbplatsen är din information skyddad både online och offline. Varhelst vi samlar in känslig information (som kreditkortsdata), krypteras den informationen och överförs till oss på ett säkert sätt. Du kan verifiera detta genom att leta efter en stängd låsikon längst ned i din webbläsare, eller leta efter "https" i början av adressen till webbsidan. Även om vi använder kryptering för att skydda känslig information som överförs online, skyddar vi även din information offline. Endast anställda som behöver informationen för att utföra ett specifikt jobb (till exempel fakturering eller kundservice) ges tillgång till personligt identifierbar information. Datorerna/servrarna där vi lagrar personlig identifierbar information förvaras i en säker miljö.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vissa länkar på denna webbplats låter dig lämna SmartHamster webbplats. De länkade webbplatserna är inte under kontroll av SmartHamster och SmartHamster ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats, eller några ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. SmartHamster ansvarar inte för webbsändningar eller någon annan form av överföring som tas emot från någon länkad webbplats. SmartHamster tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och inkluderingen av någon länk innebär inte att SmartHamster godkänner den länkade webbplatsen.

Villkor