Fördelar

Fördelar

Med Smart Hamster stärker ni företagskulturen


Förenklad kommunikation

 • Ledare och medarbetare samarbetar bättre och mer effektivt med Smart Hamster
 • Publicera information till samtliga medarbetare i realtid var dom än befinner sig
 • Relevant information hjälper medarbetaren att få en djupare förståelse för sin roll och hur hen kan bidra till verksamheten
 • Digital signering av viktiga dokument ger dig visshet om att medarbetaren tagit del av den information du vill leverera

Ordning & reda

 • Effektiv dokumenthantering
 • Enkelt att kategorisera mappar och dokument
 • Ett verktyg för att öka medarbetarnas kunskap och kompetens
 • Behörighetsnivåer skapar möjlighet att visa rätt information till rätt person
 • Du och dina medarbetare blir bättre tillsammans, en smart och effektiv medarbetarguide

Stärker Företagskulturen

 • Genom att ge medarbetarna tillgång till viktig information och hjälpa dem att utvecklas och växa inom sina roller skapas en positiv och uppmuntrande arbetsmiljö
 • Samarbete förbättras genom raka och tydliga svar på vardagsfrågor och ärenden
 • Du och dina medarbetare blir bättre tillsammans, ett smart och effektivt intranät
 • Gemensam förståelse av företagets mål och värdegrund skapar en känsla av gemenskap, vilket ökar motivation och lojalitet hos medarbetarna

Praktisk hjälpreda  

Den är en vägledning som innehåller både viktiga strategiska frågor som policys och visioner, men även praktiska saker som villkor kring ledighet, arbetsmiljö, företagets rutiner m.m. Den innehåller smarta formulär för exempelvis ledighetsansökan och sjukanmälan. En praktisk hjälpreda som sparar tid!

Sänker personalomkostnaden

En medarbetare som stannar ytterligare ett år ger en tydlig vinst och besparing- och onboardingkostnad. Och nöjda medarbetare som är informerade och involverade smittar av sig på andra.

Fördelar